راهنمای فریت‌بار


شرایط فریت‌بار

مسافران محترم می‌توانند پس از دریافت بلیط و مسافرانی که قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند می‌توانند علاوه بر بار همراه مازاد، بار همراه یا اضافه بار خود را فریت نمایند. مشاهده بیشتر
41305340 - safety delivery concept, safety belt with cardboard box

بسته‌بندی فریت‌بار مسافری

تمامی بارهایی که قرار است از طریق فریت حمل شود باید بسته‌بندی استاندارد هواپیمایی را داشته باشد که می‌تواند توسط فرد مسافر یا شرکت خدمات بار هوایی مورد نظر انجام گیرد.

مشاهده بیشتر

هزینه فریت‌بار

هزینه فریت‌بار بر اساس شهر و مقصد متفاوت می‌باشد و هر هواپیمایی نرخ حمل خود را دارد. ملاک محاسبه بر اساس کیلوگرم می‌باشد و هرچقدر وزن بار افزایش یابد، نرخ هر کیلو کمتر می‌شود

مشاهده بیشتر

prohbited freight

موارد ممنوعه در فریت‌بار مسافری

در  فریت‌بار باید به این نکته مهم توجه داشته باشید که اقلام غیرقابل فریت یا ممنوعه را از لیست بار خود حذف کنید تا به مشکل بر نخورید

مشاهده بیشتر